Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Børnehusene Humlebæk Søstjernen

Søstjernen

Søstjernen er en aldersintegreret institution. 

Søstjernen ligger lige ved Humlebæk station, tæt på store grønne områder og med kort gåafstand til skov.
Vi bruger nærmiljøet som pædagogisk læringsrum og udforsker det sammen med børnene.
Lige i baghaven har vi Humlebæk bibliotek, som vi også gerne besøger. 
 

I Søstjernen har vi ambitioner om at give børnene det bedst mulige børneliv. Vi arbejder gerne i mindre fællesskaber for at dyrke nærværet, relationerne og skabe plads til leg og forskelligheder i børnegrupperne. Det gør sig gældende for de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i hverdagens rutiner.
Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan. Vi er nysgerrige på os selv, vores læringsmiljøer og den pædagogiske praksis, så vi løbende reflekterer, tilpasser læringsmiljøet og udvikler os.   

Kontakt til personalet i Søstjernen:

Børnehaven tlf. 50 83 63 96

Vuggestuen tlf. 50 83 63 97

 

Søstjernen består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling fordelt i to adskilte huse. 
Begge afdelinger har egne separate legepladser.

Vuggestuen består af tre grupper med de 0-2 årige børn.
Hver tirsdag kommer Humlebæks eneste dagplejer og er sammen med vuggestuen.

Børnehaven består af to grupper med de 3-5 årige og en gruppe for de 5-6 årige kommende skolebørn.

Vi prioriterer i høj grad forældresamarbejdet. Samarbejdet er vigtigt, og vi tror på, at åben dialog og et tæt forældresamarbejde danner grundlag for det enkeltes barns trivsel, udvikling og læring.

Vi tilbyder nye familier en samtale tre måneder efter barnets start. Næste samtale tilbydes omkring 2- års alderen i forbindelse med en sprogtrappevurdering. Når barnet snart fylder 3 år og nærmer sig børnehavealderen, tilbyder vi en overleveringssamtale med deltagelse af personale fra både vuggestuen og børnehaven. 
Har man ud over dette som forældre behov for en samtale, kan man altid henvende sig til personalet i gruppen og lave en aftale. Ligeledes vil personalet kontakte jer, hvis de vurderer, at der opstår behov for at mødes.

Vi arbejder med ”den trygge overgang” fra vuggestue til børnehave. Vi bestræber os på at gøre overgangen tryg for både barn og forældre. De ca. 8 ældste vuggestuebørn samles i ”storegruppe” to gange om ugen og besøger børnehaven op til deres start. Der vil også være planlagte pædagogiske aktiviteter på tværs af vuggestue og børnehave. Det skal skabe de bedste betingelser for, at børnene får en god og tryg start på børnehavelivet. 

For de ældste børnehavebørn arbejder vi med overgangsforløb til SFO/skole for at støtte børnene i at blive parate og trygge til skolestarten. I forbindelse med overgangsforløbet vil familien blive tilbudt en trivselssamtale, og ellers holder vi samtaler løbende efter behov.

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring