Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Børnehusene Humlebæk Søstjernen

Søstjernen

 

Børnehuset Søstjernen er en aldersintegreret institution med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling fordelt i to adskilte huse.

Begge afdelinger har separate legepladser.

Søstjernen ligger placeret tæt på store grønne områder, og med kort gåafstand til skov.
Vi bruger gerne nærmiljøet som pædagogisk læringsrum, og udforsker det sammen med børnene. Vi har Humlebæk bibliotek i baghaven, som vi også gerne besøger.  

Vuggestuen består af fire grupper med 0-2 årige

Børnehaven består af to grupper med 3-5 årige og en gruppe for de kommende skolebørn med de 5-6 årige.

I børnehuset Søstjernen har vi ambitioner om at skabe udviklende rammer, for at give børnene det bedst mulige børneliv. Vi arbejder gerne i mindre fællesskaber for at dyrke nærværet, relationen og skabe plads til forskelligheder i børnegrupperne. Det gør sig gældende for de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i hverdagens rutiner. Vores pædagogiske arbejde er med afsæt i den ny styrkede læreplan og vores årshjul. Vi er nysgerrige på os selv, vores læringsmiljøer og den pædagogiske praksis, så vi ligeledes reflekterer, tilpasser og udvikler os.   

Vi prioriterer i høj grad forældresamarbejdet fordi vi synes, at det er vigtigt, og tror på, at åben dialog og et tæt forældresamarbejde danner grundlag for at fremme det enkeltes barns trivsel, udvikling og læring  på tværs af dagtilbud og hjem.

Vi tilbyder i vuggestuen nye familier en samtale tre måneder efter barnets start, og igen omkring 2 års alderen i forbindelse med sprogtrappevurdering. Op til at barnet fylder 3 år, og nærmer sig børnehavealderen, tilbydes en overleveringssamtale med deltagelse af personale fra både vuggestuen og børnehaven. Har man som forældre behov for en samtale kan man altid henvende sig til personalet i gruppen og lave en aftale. Ligeledes vil personalet tage kontakt til jer, hvis de vurderer, at der opstår behov for at mødes.

Vi arbejder med ”den trygge overgang” fra vuggestue til børnehave, og bestræber os på at gøre den tryg for både børn og forældre. De ca. 8 ældste vuggestuebørn samles i ”storegruppe” to gange om ugen, og besøger børnehaven mest muligt op til deres start. Der vil også være planlagte pædagogiske aktiviteter på tværs af afdelingerne. Det gør vi for at skabe de bedste betingelser for, at det enkelte barn får en god og tryg start på børnehavelivet.

For de ældste børnehavebørn arbejder vi med overgangsforløb til SFO/skole for at støtte børnene i at gøre dem parate og trygge til skole. I forbindelse med overgangsforløbet vil familien blive tilbudt en trivselssamtale, og ellers sker samtaler løbende efter behov.

Vi har en naturpædagog tilknyttet vores helt nybyggede naturværksted GRO. Vi besøger GRO på skift sammen med de andre børnehuse i området. Her præsenteres børnene for pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i natur og science. Det er tilrettelagt som et projektforløb, hvorfor vi gerne er i GRO en uge ad gangen. 

Personalet i Søstjernen kan kontaktes på

Børnehaven: 50 83 63 96

Vuggestuen: 50 83 63 97

Andre kenvendelser kan ske til daglig leder, Camilla Hillestrøm på tlf.: 24 52 79 95 eller på mail: cahi@fredensborg.dk

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring