Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Børnehusene Humlebæk Naturværkstedet Gro

Naturværkstedet Gro

Børns naturvidenskabelig dannelse starter i daginstitutionerne.
Igennem en naturfaglig småbørnsdidaktik og pædagogisk praksis, der udover besøg i naturen, giver retning for aktiviteter og undersøgelser i et naturvidenskabeligt perspektiv, skabes et læringsmiljø som giver børnene mulighed og lyst til at stille nysgerrige spørgsmål

Igennem science projekter kobler børnene erfaringer mellem det, de har set og oplevet i naturen, til deres hverdag: f.eks. det korn fra marken vi selv har malet, bliver til mel og brød på bålet, de bær vi har plukket, bliver til saft.

Aktiviteterne i naturværkstedet GRO foregår hver dag året rundt som et projektforløb, der typisk varer en uge for en mindre børnegruppe, og som er organiseret af en naturvejleder og planlagt i samarbejde med pædagogerne i områdeinstitutionen.

Vi tager udgangspunkt i naturen i nærområdet, lader os inspirere af årstiderne, og børnene oplever igennem alle deres sanser; de skal høre, smage, lugte, se og føle naturen.

Naturværkstedet GRO har et fysisk værksted til bearbejdelse og fordybelse af disse spor og oplevelser, der pædagogisk tager udgangspunkt i de naturfaglige læreprocesser, hvor børnene tilegner sig viden om forskellige naturfaglige fænomener gennem naturvejledning og science.

 

Naturvejlederen / science pædagogen er ansat til, på en pædagogisk måde at stille reflekterende spørgsmål og være nysgerrige sammen med børnene.

I det nye styrket læreplanstema er et af målene ”Natur, udeliv og science” her står der bland andet, at vi skal ”give børn mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, som giver dem en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling”.

Som voksen har man ofte lyst til at forklare alt muligt for børnene. Med en undersøgelsesbaserede tilgang handler det om, at fange deres nysgerrighed og undren og lave undersøgelserne på børnenes præmisser som tager udgangspunkt i deres viden og erfaring.

At børn fra de er helt små skal have glædesfyldte og sansestimulerende oplevelser i naturen, hvor de er trygge. Det kan være helt enkelt, som at gå på bare fødder i vådt græs, at mærke sandet mellem tæerne, at lege i snevejr, mærke vindens kraft med en drage i hånden, at følge og undres over en myres færd gennem myretuen, at grave efter regnorme eller at ligge under et træ og kigge op i skyerne gennem træernes blade. Børn skal først og fremmest have direkte, håndgribelige og konkrete egen-erfaringer i og med naturen.

Når denne tryghed og tillid ved naturen er grundlagt, så skal børnenes nysgerrighed vækkes, følges og udvikles.
Vi skal møde børnene i deres undren, spørge-, vide- og virkelyst og sammen med dem undersøge, udforske og eksperimentere. Hvad er en regnorm egentlig for en størrelse? Hvorfor falder der dug på græsset om natten? Hvornår og hvorfor smelter sneen? Hvordan kan man måle vind? Og hvor stærk er en myre? Hvorfor blev jeg født, og hvorfor blev jeg til mig og ikke en anden?

Alle de spørgsmål de har og stiller til verden omkring dem, skal vi møde og hjælpe dem med at besvare. Ikke nødvendigvis ved at svare på dem, men i højere grad ved at undersøge mulige svar sammen med dem.
 Børn skal forstå sig selv i forhold til og se deres egen sammenhæng med naturen.
Med andre ord, Science i dagtilbud handler først og fremmest om at lade børnene være aktive og eksperimenterende.

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring