Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Børnehusene Humlebæk Børnehuset Solvang

Børnehuset Solvang

 


Solvang er et mindre integreret børnehus med to børnehavestuer og to vuggestuer der hører under Børnehusene Humlebæk. Vi har til huse i et hyggeligt og charmerende murstenshus i to plan, med adgang til bevægelsesrum, og en stor og velindrettet legeplads. Vi er i gåafstand til strand og skov - hvilket betyder at havet og skoven har en stor plads i vores pædagogiske virke. Vi har en dejlig bålplads hvor hele huset bl.a. har fælles samling hver fredag. Vi har adgang til elcykler og minibusser, så vi har mulighed for at tage på længere ture.

 

Solvang er normeret til ca.24 vuggestuebørn fordelt på to stuer på stueplan, Sommerfuglestuen og Mariehønestuen. Børnene er blandet i alder på stuerne 0-3 år. Vi mener at der er meget læring på tværs af alder - børnene går i mindre grupper med jævnaldrende når aktiviteterne kalder på det.
Vi er normeret til ca.36 børnehavebørn, der bor på hele første sal. De største børnehavebørn er i gruppen Svanerne. De 3 og 4 årige er i gruppen Ællingerne. I løbet af dagen går børnene i mindre grupper, så de har mulighed for at fordybe sig med forskellige aktiviteter.

 

I Solvang har vi høje ambitioner på børnenes vegne.
Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske læringsmiljø med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi bruger bl.a. vores pædagogiske tilsyn og vores faglige handleplan som retningsgiver i processen og lægger stor vægt på medarbejder involvering og medansvar.

Vi arbejder ud fra en struktureret pædagogisk, tematiseret planlægning - med naturen i fokus. Løbende gennem året går vi på besøg i forskellige bøger – til dette bruger vi redskabet Sproggaven.

Børnene går i mindre grupper og bruger metoden dialogisk læsning, denne metode giver børnene og den voksne mulighed for at have en løbende dialog om bogen. Denne metode styrker barnets ordforråd og kommunikative kompetencer. I Sproggaven er det bogen der er omdrejningspunktet i den pædagogiske planlægning og alle aktiviteterne tager udgangspunkt i historien.

Vi lægger stor vægt på at vores hverdag er tydelig og overskuelig for både børn og voksne, for at skabe en tryg hverdag hvor børnene ved hvad der forventes af dem, og hvor de voksne har fokus på kerneopgaven – barnet. Vi arbejder løbende med at forbedre vores lærings – og legemiljøer, og har fokus på om børnegruppen bruger faciliteterne, eller om de kalder på noget andet.

Måltidet er en pædagogisk aktivitet hvor vi øver forskellige sociale kompetencer.
Vi arbejder bl.a. med madmod – hvad tør vi smage, røre ved, og sanse maden. Altsammen i fællesskab med vores kollegaer i Børnehusene Humlebæks fælleskøkken.

Ved måltidet er den nærværende samtale i fokus – børnene sidder i mindre grupper med de voksne, for at sikre ro og mulighed for dialog.

Overgangen i løbet af dagen - garderobe, toilet, puslebord - er steder hvor vi arbejder med at have fokus på selvhjulpenhed og den nærværende samtale.

Vi har i områdeinstitutionerne ansat en naturpædagog, der hjælper os med at facilitere aktiviteter for børnene, disse aktiviteter foregår i GRO – vores skønne nybyggede naturværksted.

 

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring