Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Børnehusene Humlebæk Børnehuset Sletten

Børnehuset Sletten

Velkommen til Børnehuset Sletten


Vi er et aldersintegreret dagtilbud, som har en fantastisk beliggenhed med gåafstand til skov og strand.
Vi har en vuggestue og en børnehave.

 • I vuggestuen er vi fire grupper med 0-2 årige på hver stue.
 • I børnehaven er vi tre grupper med 3-5 årige på hver stue.

Vi vil gerne have at børn kan danne legerelationer på tværs af alder samt skabe en børnekultur, der bl.a. handler om at hjælpe hinanden, udvise empati samt være en god ven.
Ligeledes giver kombinationen mulighed for at det enkelte barn kan lege ’op ad’ og ikke mindst ’ned ad’.
Endvidere laver vi aldersopdelte grupper på tværs af stuerne to gange om ugen. 

Begge afdelinger har hver deres legeplads.
På den måde skaber vi synergi mellem målgruppens udviklingstrin, motoriske udfoldelsesmuligheder samt interesseorienterede legezoner.

 

Dagens gang i Børnehuset Sletten

 • Kl. 6:45-8:

I takt med at der kommer flere og flere børn, går børnehavebørnene over i børnehaven, hvor der åbnes en stue op. Vuggestuen er fortsat i al-rummet eller åbner en af de tilstødende stuer op.

 • Kl. 8:-9

Her er alle børnegrupper ude på deres respektive stuer, hvor der er mødt medarbejdere ind. Der tages fortsat imod de børn der bliver afleveret i garderoben eller i døren ind til stuen. Endvidere leges der, mindre fordybelsesaktiviteter foregår inden samling starter.

Formiddagstimerne

 • Kl. 09:00-09:30: Her holdes der samling ude på stuerne, hvor der synges samt igangsættes forskellige typer af lege i samlingsregi, som en del af børnefællesskabet. Endvidere serveres der et mindre nærende formiddagsmåltid, som ofte består af frugt samt brød. Enten afleveres der inden samling eller efter samling idet aflevering midt i dette tidsrum skaber for mange unødvendige forstyrrelser for børnegruppen samt det de voksne er i færd med at lave sammen med børnene.
 • 09:30-10:45: I dette tidsrum arbejdes med pædagogiske aktiviteter i mindre grupper. Dette kan være internt på stuerne samt på tværs af stuerne. Ligeledes er det i dette tidsrum, hvorpå der også tages på tur samt evt. puttes de mindste vuggestuebørn, der sover to gange i løbet af dagen.

Frokost:

 • Kl. 10:45: Der bliver serveret et sundt og nærende måltid, som tager afsæt i vores madpolitik samt måltidspædagogik.
 • Kl. 11:00: Frokost starter i børnehaven kl. 10:45 og for vuggestuen er det kl. 11:00. Vi har en ugeplan for hvilket måltid, der serveres.

Middagsstunden:

 • Kl. 12:00-14:00

Børnehaven er ude på legepladsen, hvor der både er fri leg, men der er også planlagt et pædagogisk forløb/leg/værksted, som børnene kan deltage i. De børnehavebørn, der måtte have behov for at sove en lille lur, puttes inde på deres stue på en lille madras/sovebriks, hvor der er fred og ro.

I vuggestuen puttes der børn i deres respektive krybber eller barnevogne. På nuværende tidspunkt sover de ældste børn inde på deres stuer eller sammen med andre vuggestuebørn på en anden stue. De vuggestuebørn som er vågne samles på en stue, hvor der bliver serveret et måltid for dem samt leget.

Medarbejderne holder pause på skift i personelstuerne.

Eftermiddagen:

 • Kl. 14-15

I begge afdelinger serveres der et mindre måltid ofte bestående af frugt og brød. Maden kan serveres ude på stuerne eller udenfor, afhængig af målgruppen samt vejr og vind.

I vuggestuen kan der fortsat være børn, der vågner, så der spises ofte ad flere omgange.

Eftermiddagen

 • KL. 15-17 (fredag kl. 16:45)

Børnene har ofte gang i egen leg eller er i mindre aktiviteter med de voksne – hvilket både kan foregå ude såvel som inde. Børn hentes dryssende, der siges tak for i dag til børnene.

Afdelingerne er ofte samlet efter kl. 16:00, afhængig af, hvor mange børn og medarbejdere der er tilbage. I sommerhalvåret samles vi ofte på legepladsen i vuggestuen ved behov og i vinterhalvåret samles vi ofte i vores skønne motorikrum ved behov. Som medarbejderne har fri, lukkes stuerne ned.

 • Kl. 17 (fredag kl. 16:45)

Dagen er omme og vi siger tak for i dag og på gensyn i morgen.

Praksis for aflevering og hentning: Ud fra et samlet erfaringsgrundlag fra alle vores børnehuse, er der i Områdebestyrelsen truffet en beslutning vedr. ny praksis for aflevering og hentning. Beslutningen er sket i kølvandet af det positive covid-19 restriktionerne bragte med sig. Den nye praksis består i, at vores grupperum samt stuerne kun er forbeholdt børn og medarbejdere i tidsrummet kl. 08:00-15:00. Dette er for at værne om den tryghed og fordybelse samt legen der allerede er i gang for de børn, der er mødt ind. Aflevering efter kl. 08:00 sker i døren ind til stuen. Ved hentning inden kl. 15:00, banker man forsigtigt på døren ind til stuen, så kommer barnet til dig. Efter kl. 15:00, må man godt gå ind på stuen.

Vores møder i Børnehuset Sletten: Foruden et månedlig personalemøde om aften, holdes der også stuemøder og pædagogmøder i Børnehuset Sletten.

 • I vuggestuen holdes der et afdelingsmøde hver anden fredag i tidsrummet kl. 12-13. Hver stue har endvidere et ugentligt stuemøde
 • I børnehaven holdes der et afdelingsmøde hver anden mandag i tidsrummet 09:30-10:30. Hver stue har et ugentligt stuemøde
 • Daglig leder, fagligt fyrtårn og pædagogisk koordinator holder et fagligt refleksionsmøde hver anden mandag kl. 12-13.

Telefonnumre: Hver afdeling har en mobiltelefon, som I kan kontakte hvis der opstår noget akut.

Ved andre henvendelser kan daglig leder, Sandie Nissen kontaktes på 51 68 97 81 eller via mail sdin@fredensborg.dk

 

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring