Skip til hoved indholdet
    Hjem Kontakt os Områdeledelse og -bestyrelse

Områdeledelse og -bestyrelse

Områdelederen er den overordnede, tværgående leder i områdeinstitutionen med ansvar for personale, drift og økonomi samt den faglige og strategiske ledelse.
Områdelederen vil have fokus på de udadrettede, formelle opgaver og samarbejdsflader som f. eks. kontakten til det politiske niveau og til områdebestyrelsen.

Ledelsen udøves med udgangspunkt i de fælles styringsredskaber, målsætninger og rammer, der er fastsat i Fredensborg Kommune.

 

Områdebestyrelse 

Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution med tilhørende afdelinger har én områdebestyrelse.
Områdebestyrelsernes kompetence og ansvar tager udgangspunkt i den nuværende lovgivning og kommunens styrelsesvedtægt.

For at sikre alle forældre indflydelse og medbestemmelse 
tilstræbes det, at der ved sammensætning af bestyrelserne er forældrerepræsentation fra de enkelte afdelinger samt medarbejder-repræsentation.

Da forældrebestyrelsen formelt tager sig af de overordnede principper, for eksempel for det pædagogiske arbejde, skal forældreindflydelsen og dialogen om børnenes hverdag i institutionen sikres ved, at der oprettes forældrekontaktudvalg i de enkelte afdelinger. Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af institutionen.

 

Kit Andersen
Gl. Strandvej 130
3050 Humlebæk
Tlf. 23 10 73 64 
kitan@fredensborg.dk

Forperson  

Krells von Fyren Kieler
kreilskieler@gmail.com 
Børnehuset Frugthaven
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år


Repræsentanter

Christina Hakman
christinastormp@gmail.com 
Børnehuset Sletten
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Sabrina Skjødt
sabrina-skjoedt@hotmail.com 
Børnehuset Solvang
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Rebecca May Ysbæk
rebeccamay@live.dk 
Børnehuset Firkløveren
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

Simon Tuxwn
simontuxen@gmail.com 
Børnehuset Søstjernen
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

 

Suppleanter 
Mette Hjorth Nørgaard
Børnehuset Frugthaven

Anne Sofie Veggerby Wittrup
Børnehuset Sletten

Christina Olesen
Børnehuset Firkløveren

Mark Dennis Aalborg
Børnehuset Søstjernen

Medarbejderrepræsentanter
Børnehusene Humlebæk
Annelise Bærtelsen
Line Petersen


Sekretær

Kit Andersenområdeleder
Gl. Strandvej 130
3050 Humlebæk
Tlf. 23 10 73 64 / 72 56 27 06
kitan@fredensborg.dk

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring