Skip til hoved indholdet
    Hjem Kontakt os Områdeledelse og -bestyrelse

Områdeledelse og -bestyrelse

Områdeledelse
Områdelederen er den overordnede, tværgående leder i områdeinstitutionen med ansvar for personale, drift og økonomi samt den faglige og strategiske ledelse. Områdeledelsen udøves med afsæt i Fredensborg Kommunes strategiske pejlemærker, Børne- og ungepolitikken samt den økonomiske ramme, der er fastsat i kommunen.

I øjeblikket er områdelederstillingen i Børnehusene Humlebæk vakant, og områdeledelsen varetages frem til sommeren 2024 af konstitueret områdeleder Kristina Avenstrup, som også er områdeleder i Børnehusene Kokkedal.

Områdebestyrelse
Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution med tilhørende børnehuse har én områdebestyrelse.
Områdebestyrelsens kompetence og ansvar tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og kommunens styrelsesvedtægt.

For at sikre alle forældre indflydelse og medbestemmelse tilstræbes det, at der ved sammensætning af bestyrelserne er forældrerepræsentation fra de enkelte huse samt medarbejderrepræsentation.

Områdebestyrelsen er med til at fastlægge de overordnede principper for bl.a. områdeinstitutionens pædagogiske praksis og økonomiske prioriteringer. I Børnehusene Humlebæk sikres forældreindflydelsen og dialogen om børnenes hverdag i institutionen gennem forældrekontaktudvalg i de enkelte børnehuse. Forældrekontaktudvalget skal være med til at sikre den lokale dialog og sparring og fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiver inddrages i arbejdet med drift og udvikling af områdeinstitutionen.

Konstituteret områdeleder Kristina Avenstrup
Gl. Strandvej 130
3050 Humlebæk
Tlf. 25444758

krav@fredensborg.dk 

Børnehusene Humlebæk

Børnehusene Humlebæk
Gl. Strandvej 130A
3050 Humlebæk

Tilgængelighedserklæring