Skip til hoved indholdet

Sprog i Børnehusene Humlebæk

Sproggaven

Sproggaven er en udvidet form for dialogisk læsning, der har til formål at styrke børnenes sproglige kompetencer og ordforrådstilegnelse, som er påvist at have stor betydning for barnets muligheder for at udvikle sig personligt, socialt og læringsmæssigt i daginstitutions- og skolelivet. Metoden er med til at styrke barnet i at lære at kommunikere og udtrykke sig, samt at stimulere og inspirerer børnenes nysgerrighed for at forstå og bruge sproget.
Metoden i Sproggaven består af forskellige sprogkufferter, som indeholder udvalgte bøger, materiale og målrettede aktiviteter og lege der styrker børnenes sproglige udvikling og tidlige literacy-kompetencer.
Læsningen foregår med et mindre antal børn (ca. 3 børn) med nogenlunde samme sproglige niveau og forløber over 3 dage indenfor samme uge. Den samme bog læses tre gange for at gøre børnene mere aktive medfortællere. De tre faser består af:
 
1. Læs og lyt – Første gang lytter børnene til oplæsningen.
2. Læs og snak – anden gang snakker man om bogen, imens den læses op.
3. Læs og leg – tredje gang kender børnene bogen, så her vil de måske kunne genfortælle hele eller dele af handlingen, her udvides læsningen med lege eller aktiviteter.
 
Der arbejdes med udvalgte fokusord fra bøgerne, de findes i hver kuffert. Ordene er centrale for oplevelsen og forståelsen af bogen. De yngste bruger deres sanser til at forstå ordets betydning, fokusordene kan derfor visualiseres (med billeder), konkretiseres (med genstande) eller dramatiseres (med kroppen).
I kuffertens bogfolder findes der inspiration til Lege/aktiviteter, der fremmer børnenes forståelse og tilegnelse af bogen/fokusordene.
Fokusordene og lege/aktiviteterne er det centrale i udvidet dialogisk læsning, for at børnene udvikler literacy-kompetencer.
 
Børnene skal have så meget taletid som muligt, også når de afbryder højtlæsningen, her vil de få mulighed for at udtrykke sig og tilegne sig mange nye ord. Her får man også en god mulighed for at følge barnets interesse og bygge videre på det barnet siger og komme i dialog
At børnene får et større ordforråd.
At børnene oplever glæden ved at læse bøger.
At alle børn kommer i tale og sprogudvikles i tætte dialoger.
At børnene oplever sammenhæng mellem bogen/historien og aktiviteten – udvikler literacy.
At fokusordene bliver en del af børnenes ordforråd og hverdagssprog.
 
 
 

 

Sprogvurdering

I Fredensborg Kommune anvendes det pædagogiske redskab Sprogtrappen til børn i 2 års alderen til at sikre sprogudviklingen hos alle børn i daginstitutionerne.
Sprogtrappen har til formål at understøtte fagpersonalet i at arbejde systematisk og målrettet med de mindste børns sprogudvikling i hverdagen. Det foregår ikke som en testsituation med dit barn, men udfyldes af det personale, der kender dit barn bedst. I vil blive informeret, når Sprogtrappen er lavet vedrørende jeres barn.
Når jeres barn fylder 3 år anvendes materialet Sprogvurdering 3-6 år til på samme måde at sikre barnets sprogudvikling. Vurderingen laves én gang om året, når barnet er fyldt 3 år, 4 år og 5 år.
Sprogvurdering 3-6 år består af en række billedmaterialer og et spørgeskema. Børnene skal sætte ord på nogle billeder, og svarene noteres i et skema. Det er sprogvejlederen i Børnehusene Humlebæk, der laver sprogvurderingen sammen med jeres barn. Her vil I ligeledes få besked, når der er lavet sprogvurdering med jeres barn.

Børnehusene Humlebæk, marts 2021

Billede Sprogtrappen

ny