Skip til hoved indholdet

Klar til SFO og Skole 

 
I årene frem mod skolestart støtter vi i dagtilbud børnene til at udvikle sprog, motorik, forståelse for fællesskab, naturkendskab og meget, meget mere gennem leg og læring.
Gennem dette får vi børn med en række kompetencer og færdigheder, der gør dem klar til SFO og skole.
 
For at synliggøre hvordan I som forældre kan støtte op omkring jeres barns udvikling mod SFO og skolestart, har vi opstillet nogle mål for kompetencer og færdigheder, som jeres barn får glæde af ved det store skift fra børnehave til skole.
 
Dialogen med børnehavens pædagogiske medarbejdere er altid et essentielt skridt mod jeres barns trivsel- derfor spørg os endelig, hvis I har tvivl eller oplever, at nogle ting er svære.
 
 
Skoleparathed
For at gøre de kommende skolebørn klar til skole, arbejder vi med følgende egenskaber, så overgangen bliver en god oplevelse med passende udfordringer. Vi har her formuleret nogle mål, som er det vi arbejder hen i mod. Det er ikke en endelig liste over ting som børnene SKAL kunne
 
Finmotorik
- kan holde på en blyant og skrive sit eget navn
- kan klippe og tegne
- kan klare toiletbesøg, pudse næse og vaske hænder
- kan åbne sin madkasse og en mælkekarton
- kan åbne og lukke en lynlås og binde en sløjfe 
 
Grovmotorik
- kan hoppe med samlede ben, hoppe sprællemænd og hinke på et ben
- kan gribe en bold
- kan holde balancen, når de går på en linje på gulvet
- kan cykle på en tohjulet cykel
- kan klæde sig af og på i forhold til vind og vejr
- kan holde styr på sine egne ting
- kan sidde roligt på en stor og lytte i 10-15 minutter
 
Sprogligt
- kan lege med rim og remser
- kan gøre sig forståelig og tør udtrykke sig i en større gruppe
- kan løse konflikter ved sprogets brug
- kan lytte til og genfortælle en historie eller en oplevelse
- interesserer sig for tal og bogstaver
 
Intellektuelt
- kan modtage en fælles besked og følge den
- kan koncentrere sig om ikke selvvalgte opgaver i 10-15 minutter; også når der sker andre ting i lokalet 
- har tal- og sprogforståelse 
- kan være iagttagende og nysgerrig samt have lyst til at lære 
- kan løse opgaver og at kunne anvende det, man har lært 
- kan videregive en besked 
- kan tegne med visse detaljer og fortælle om egen tegning 
 
Socialt
- kan tage hensyn til andre og sætte sig selv i deres sted
- kan tilsidesætte eget behov og undgå at blive vred, hvis andre får opmærksomheden
- tør tage kontakt til andre børn og være åben overfor andre børns kontakt
- kan samarbejde med andre om leg og opgaver
- kan forstå og respektere regler og rammer
 
Følelsesmæssigt
- har en vis robusthed og selvtillid
- kender sine egne grænser og behov og tør give udtryk for dem
- kan arbejde selvstændigt i 10-15 minutter uden voksenkontakt
- kan klare afskeden med forældre om morgenen
- kan klare en ny hverdag med skift mellem skole og SFO
- kan klare nye situationer og samværsformer
 
 
Hvordan kan I som forældre støtte op?
 
Hvis I som forældre nysgerrig på, hvordan I kan understøtte barnets udvikling, så er her et udvalg af gode råd
 
Socialt fællesskab
- Hav et godt fællesskab imellem hinanden og tal positivt om andre i børnenes nærvær
- Vær i dialog med andre forældre
- Snak med børn om venskaber
- Spørg børnehaven til råds hvis der er noget I er nysgerrige på eller i tvivl om.
- Krop og bevægelse
- Lad barnet gå ind i børnehaven selv og øve sig på at varetage af-og påklædning
 
Motorik og bevægelse
- Øv øje hånd koordinationen
- Træn børnene i selv at klare toiletbesøg.
- Træn krydsbevægelser
- Øv balancen
- leg med finmotorik, med f.eks. perler, blyant, saks, LEGO, iPads, modellervoks. Det udvikler den venstre hjernehalvdel som stimulerer den sproglige læring.
- Børnenes motorik udvikles også når I går ture, cykler, spiller bold og klatrer på legepladsen, øver med kniv og gaffel, tegner, maler, og for eksempel bygger med LEGO.
Sprog og kommunikation
- følg med i børnehavens og i skolens arbejde med børnene og lav nogle af
børnehavens anbefalede aktiviteter med børnene
- tal med jeres barn og sæt ord på dets verden så tit som muligt
- tal med barnet om skilte og om trykte ord i hverdagens omgivelser (fx at der står mælk på mælkekartonen)
 
Mødet med andre mennesker og kulturer
- Tal med barnet om forskellighed og mangfoldighed
- Deltag med barnet i forenings- idrætsliv
- Støt barnet i en forståelse for at de forskellige situationer og steder som barnet bevæger sig i. Det kan betyde, at barnet har brug for at kunne mestre forskellig
- adfærd. Der er f.eks. ofte et socialt regelsæt i børnehaven, et hos bedsteforældrene, et på fodboldholdet etc.
 
Jeg kan selv
- Hjælp barnet til at være selvhjulpet med at tage tøj af og på
- Tegn, skriv, mal og lav andre aktiviteter derhjemme som kræver motoriske
- færdigheder såvel som koncentration
- Læs historier og øv bogstaver
- Være rollemodeller på alle områder
- Guide barnet til at hjælpe og rumme andre
 
Nysgerrighed på natur og science
- Gå ture og tal sammen om skoven, stranden eller hvor I er
- Tal om naturen og miljøet og om hvad vi kan gøre for at bevare dem
- Tag barnet med i køkkenet og lad det bruge måleredskaber i forbindelse med fx
- bagning
- Gå sammen på opdagelse i naturen, kig på dyr og planter
- Tal om vejret og om hvordan det passer til årstiden
- Tal om dage, uger, måneder og år
- Lad barnet mærke naturen med sanserne, smage, dufte, høre og føle.
 
 
 
 
 

ny