Skip til hoved indholdet

Indkøring 

 

Hvert barn er unikt og har sine egne vaner, og det forsøger vi at respektere. 

Det er en ny tid I går i møde, og vi vil gerne bidrage til, at den forløber så nemt som muligt. Vi lægger stor vægt på, at forældre som søger plads i henholdsvis vuggestuen eller børnehaven, har besøgt institutionen, - set rammerne og talt med den daglige leder, og / eller pædagogerne. 
For begge parter er det vigtigt, at man på denne måde har fået en afklaring af forventninger og faktiske forhold.  

Det vigtigste er, at I og jeres barn er trygge, så derfor stil alle de spørgsmål I har, og ring gerne i løbet af dagen for at høre hvordan det går. 

Eksempel på en ønskestart for et vuggestuebarn:
1. dag: I er ca. en time på stuen og lærer den og de voksne at kende. Her vil pædagogerne fortælle om institutionens pædagogik og dagsrytme. Det er også her det er muligt at vise os hvordan jeres barn er vant til at blive puslet, bedst kan lide at blive puttet og fortælle om rytme og vaner, eksempelvis med spisning. Jo bedre vi kender jeres barns rytme, jo bedre kan vi imødekomme netop de behov, jeres barn har, når det skal være alene i institutionen. 

2. dag: Forløber ligesom dagen før.
 
3. dag: I kommer før samling og I kan prøve at gå, vi har en personalestue, hvor I kan sætte jer ind, så har vi mulighed for at hente jer. Hvis det passer ind i barnets rytme spiser I med. 

4. dag: Kommer I og ”afleverer” og siger farvel og går. Jeres barn sover for første gang i institutionen og vi ringer når han/hun vågner. 

5. dag: Denne dag som den forrige og jeres barn spiser frugt med. 

Nu skal hverdagen være så normal som muligt, det er en god ide at dagene i den første tid ikke er alt for lange. 

Vi ser frem til et frugtbart samarbejde omkring jeres barn. 
Forudsætningerne herfor er at man oplever en gensidig åbenhed. En åbenhed som naturligvis betyder videregivelse af såvel "ros", samt at gøre opmærksom på ting, der evt. "kan gøres anderledes". 

På den måde kan vi i samarbejde løbende være med til, at udvikle institutionen i den rigtige retning. 
En god start i institutionen har meget stor betydning. Og vi ønsker at alle børn får en god modtagelse og start i Børnehusene Humlebæk.

Hvis I ønsker institutionsplads med start i sommerferieperioden skal I være opmærksomme på at barnets "egen" stue/gruppe vil måske være lukket, eller kun i begrænset omfang åben i ferieperioden. Det betyder, at der ikke er samme baggrund for at opleve den tryghed, der er altafgørende ved en god opstart. Børn fra alle tre stuer, vil være samlet på to stuer, eller evt. kun én stue. En del af det faste personale fra barnets stue afholder ferie. Vi ville gerne kunne planlægge med en fuldtallig personalegruppe i hver stue, når nye børn starter. Det er desværre ikke muligt at planlægge os ud af de rettigheder personalet har, i forhold til overenskomst/ferielov. 

Endelig vil den normale rytme være påvirket af ferietid, hvilket betyder børn/voksne der tager på ferie, og andre børn/voksne der kommer fra ferie. 

Vi beder Jer, som nye forældre, være opmærksom på problematikken, og appellerer til at tilrettelægge starttidspunktet i samarbejde med den daglige leder, så det både for jer og for barnet bliver mest hensigtsmæssigt

ny