Skip til hoved indholdet

Forældrekontaktudvalg

 

I hver afdeling af områdeinstitutionen er der et forældrekontaktudvalg, der består af 3-7 forældrerepræsentanter.

 

Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af Børnehusene Humlebæk og Dagplejen. 

Kontaktudvalget kan tjene som baggrundsgruppe for bestyrelsesmedlemmer, der har brug for et forbindelsesled til forældregruppen i den afdeling, de sidder for. 

Der afholdes 2 møder årligt sammen med daglig leder/dagplejepædagog. 
Desuden er der mulighed for yderligere 2 møder om året, hvor forældrerepræsentanterne alene nedsætter en arbejdsgruppe til eksempelvis festudvalg. 

Kontakt til forældrekontaktudvalget kan foregå via mail til den enkelte afdeling. 

Det er bestyrelsen, der har kompetencerne. Kontaktudvalgene har ingen formelle kompetencer.

ny