Skip til hoved indholdet

Ferie og helligdage 

 

Institutionen er åben hele året bortset fra de dage, som er omtalt under 'Lukkedage' i oversigten FRA-A-TIL-Å. 

I forbindelse med ferieperioder og helligdage sørger personalet i de enkelte afdelinger for at informere ved gennem opslag på stuerne og på AULA. Her bedes I afkrydse, om jeres barn holder fri eller møder frem. 
Dette gøres for at kunne planlægge personalets ferier, afspadsering m.m på den mest hensigtsmæssige måde. 
Øvrige ferier og fridage bedes ligeledes meddelt personalet på stuen.

I sommerperioden forsøger vi at få personalets ferie til at gå op i en højere sammenhæng med børnenes ferie, så der er mindst en på arbejde, som børnene kender. Hen over sommeren vil grupperne/husene ofte være slået sammen og I kan ikke forvente at møde "kendte ansigter" både morgen og aften. Det er vigtigt for os, at vi får besked om børnenes ferie i god tid af hensyn til vikardækningen. 

Alle afdelingerne er lukket i uge 29

ny