Skip til hoved indholdet

Fra A-Å

Punkterne til venstre besvarer de mest almindelig spørgsmål fra forældre omkring hverdagens praktiske udfordringer. Flere af disse vil være sat på stand-by her i genåbningsperioden efter corona-nedlukningen.


Til forældre med børn i kommunale og selvejende dagtilbud 0–5 år og dagpleje - vedrørende mulighed for orlov -  Byrådet  d. 09.02.2021

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet, at det under Covid 19 pandemien skal være muligt at søge orlov fra dagtilbud til sit barn.

Orloven kan søges en gang i perioden 8.2. - 30.4. 2021 for en sammenhængende periode på minimum en måned.

Frem til den 14. februar kan der søges om orlov med virkning fra den 8. februar, såfremt barnet ikke har benyttet dagtilbuddet i perioden. Herefter kan orlov alene søges fremadrettet.

Barnet sikres ret til at komme tilbage til sit nuværende dagtilbud efter endt orlov.

 

Hvordan søger du orlov til dit barn?

Ønsker du at søge orlov til dit barn, skal du skrive en besked med overskriften ORLOV direkte til Pladsanvisningen fra din e-Boks. Her oplyser du barnets cpr. nr. og i hvilken periode du ønsker orlov til dit barn.

Pladsanvisningen vil registrere og inden for 14 dage fra modtagelse kvittere for at barnet har orlov, men orloven kan starte straks og din betaling for dagtilbuddet inklusive frokostordning bliver sat i bero.

Søskendetilskud vil reduceres eller bortfalder for de øvrige børn i familien, som er indmeldt i en pasning, i den periode hvor barnet har orlov.

 

Hvad sker der med betalingen – som sættes i bero

I orlovsperioden bliver du fritaget for at betale forældreegenbetaling.

Du skal dog fortsat betale de månedlige opkrævninger, som evt. ikke kan nå at blive sat i bero. Refusion af for meget betaling under orlov sker manuelt og vil ske efter endt orlov, forventeligt senest i maj måned.

 

Kan aftalen om orlov ændres?

Såfremt du får behov for at forlænge den aftalte orlov – eller at få dit barn tilbage i institutionen tidligere, kan du meddele ændringen til pladsanvisningen med 3 dages varsel – og barnet kan vende tilbage i sit dagtilbud på 4. dagen - mod genoptagelse af forældreegenbetalingen. Så vil du have mulighed for at genoptage dit arbejde, hvis restriktionerne lempes eller ophører med kort varsel og du igen skal på arbejde.

 

 

Med venlig hilsen

        

Thomas Lykke Pedersen

Kim Herlev Jørgensen

Borgmester

Kommunaldirektør


 

Hverdagen i dagtilbuddet efter Coronavirus

Områdeleder Anette Westrings brev til forældrene af d. 28. maj 2020

Vores Dagtilbud åbner med normal åbningstid pr. 18. maj 2020
På dagtilbudsområdet er der  kommet nye retningslinjer, som betyder, at vi nu kan åbne med normal åbningstid fra kl. 6:45-17:00 fra mandag den 18. maj. 

Dermed ophører tilbud om nødpasning. Regler vedrørende kvadratmeter, små grupper og afstandskriterier er bortfaldet, så børnene kan nu være i de grupper, de var i tidligere med faste personaler – ude og inde. 

Der er fortsat ekstra opmærksomhed på smittespredning, så børn og medarbejdere skal blive i deres faste gruppe i løbet af dagen. I ydertimerne vil børnene samles i grupper på tværs – men i begrænset gruppestørrelser og i videst muligt omfang udenfor.
Forældre skal fortsat aflevere og hente ved de anviste indgange, og der er fortsat skrappe krav til rengøring og hygiejne. Dagplejen går heller ikke i legestue endnu.


MVH
Anette Westring

 

Der er mange vigtige informationer til forældre om den nye hverdag efter corona-karantænen, og I finder links til de vigtigste udmeldinger fra myndigheder, kommune og områdeledelse herunder.


Til en start er det vigtigt at få afleveret sit barn til tiden i henhold til de tildelte tidsmoduler, og vi beder jer alle om at aflevere til præcist den tid, der er aftalt og også om at hente senest til den aftalte tid. Det er også vigtigt at børnene afleveres udenfor, til deres faste voksenperson og afhentes på samme måde. Kommunikationen foregår på mobiltelefonen eller ved øjenkontakt.
Husk at tjekke jeres barn ind og ud via APP’en på jeres mobiltelefon.


Hvis jeres børn viser tegn på sygdom, vil vi kontakte jer for afhentning af jeres barn straks, og barnet må først komme i institution, når han/hun har været symptomfri i mindst 48 timer.


Husk også at sende jeres barn i institution med nyvaskede hænder – til gengæld behøver i ikke minde dem om at få vasket hænder i institutionen, det skal vi nok klare.

 

Områdeleder Anette Westrings brev til forældrene af d. 5. maj 2020


Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret åbning af dagtilbud


Fredensborg Komunes brev til forældre med børn i dagtilbud af d. 10. april 2020


Områdeleder Anette Westrings brev til forældrene af d. 12. april 2020

 

Sundhedsstyrelsens film om at gå i børnehave igen og om den nye hverdag efter coronavirus