Skip til hoved indholdet


Naturværkstedet GRO

Børns naturvidenskabelig dannelse starter i daginstitutionerne. Igennem en naturfaglig småbørnsdidaktik og pædagogisk praksis, der udover besøg i naturen, giver retning for aktiviteter og undersøgelser i et naturvidenskabeligt perspektiv, skabes et læringsmiljø som giver børnene mulighed og lyst til at stille nysgerrige spørgsmål.

 

Glade børn der holder fast i vindmøller af papir

 


Igennem science projekter kobler børnene erfaringer mellem det, de har set og oplevet i naturen, til deres hverdag: f.eks. det korn fra marken vi selv har malet, bliver til mel og brød på bålet, de bær vi har plukket, bliver til saft.


Aktiviteterne i naturværkstedet GRO foregår hver dag året rundt som et projektforløb, der typisk varer fire-seks uger af én dag om ugen for en mindre børnegruppe, og som er organiseret af en naturvejleder og planlagt i samarbejde med pædagogerne i områdeinstitutionen.


Vi tager udgangspunkt i naturen i nærområdet, lader os inspirere af årstiderne, og børnene oplever igennem alle deres sanser; de skal høre, smage, lugte, se og føle naturen.


Naturværkstedet GRO har et fysisk værksted til bearbejdelse og fordybelse af disse spor og oplevelser, der pædagogisk tager udgangspunkt i de naturfaglige læreprocesser, hvor børnene tilegner sig viden om forskellige naturfaglige fænomener gennem naturvejledning og science.


Naturværkstedet GRO skal i foråret 2020 genetablere vores hønsegård.
Igennem omgangen med hønsene får børnene, følelsen af ansvar via deltagelse i fodring og rengøring. Samtidig er det oplagt at arbejde med begrebet ” den spiselige natur” i form af æg og hønsekødsuppe med grønsager fra vores egen køkkenhave. Desuden styrkes børnenes empati/naturempati, ved omgang med dyrene og deres behov.

 

Logo for titlen som naturvejleder i form af en blå ugle