Skip til hoved indholdet

Børnehuset Sletten

 

Børnehuset Sletten er en integreret daginstitution (0-5 år), hvor vi har fælles pædagogik, og bl.a. arbejder efter den anerkendende tilgang. Pædagogerne er undersøgende sammen med børnene i forhold til, hvilken oplevelse de står midt i, og hvordan alle kommer videre i legen, aktiviteten mm.

Vi fejrer traditioner sammen, men vil løbende evaluere og forny vores praksis, hvis og hvor vi finder det nødvendigt ud fra et børneperspektiv i forhold til børnegrupperne og vores ressourcer. Fysisk er vi indrettet med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling samt fælles værksted og fælles motorikrum.

Vuggestuebørnene er tilknyttet en gruppe med tilhørende voksne, hvor vores fokus er små læringsrum, som giver mulighed for nærvær og fordybelse. Her er der mulighed for at danne sociale relationer til alderssvarende venner. Det sociale fællesskab er i fokus, hvor bl.a. rollelege understøttes.
De 3 børnehavegrupper er aldersintegrerede dvs. at børnene i hver gruppe vil være i alderen 3-5 år. De voksne vil hjælpe børnene på vej, så de kan tilegne sig de læringsmål, der er for gruppen samt gøre det til et trygt miljø. Vi vil sørge for, at børnene både udbygger og bibeholder gode venskaber dvs., at der bliver tilrettelagt aktiviteter og projekter for børnene også i aldersopdelte grupper.