Skip til hoved indholdet

ADFÆRD - KONTAKT - TRIVSEL

AKT er en organisering af uddannede AKT-medarbejdere i afdelingerne, som gennem udveksling og reflektion med fagrelevante kolleger ved dialogmøder understøtter den tidlige og handlingsorienterede indsats i hverdagen omkring aktuelle pædagogiske problemstillinger.

AKT-lederens rolle er at vejlede og rådgive familie og fagpersonale i Børnehusene Humlebæk. AKT-lederen er i et tæt samarbejde med teamlederen for Pædagogisk Forebyggelsesteam og deltager i status- og dialogmøder med forældrene samt i netværkssamtaler med familierådgivere.

ny