Skip til hoved indholdet

Velkommen                                               til Børnehusene Humlebæk

 

Det er vores mål at skabe en dagligdag for børnene med gode udviklingsmuligheder, nærværende voksne og et konstruktivt samarbejde mellem institution og hjem. Vores arbejdsgrundlag er dagtilbudsloven herunder formålsparagraffen for Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn, de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne – og Ungepolitikken i Fredensborg.

Vi lægger i det daglige vægt på den pædagogiske 'kerneydelse', som er dels omsorgen for børnenes trivsel, dels leg, udfordringer og læring til børnene samt den gode kontakt til forældrene. Vi har et kulturhus, hvor to værksteder - et billedværksted og et naturværksted - dagligt tilbyder kreative aktiviteter til områdets 2-5 årige børn. Vi har desuden et stort fælleskøkken med et højt ambitionsniveau, der sigter på økologi, bæredygtighed og mad tilberedt af grøntsager fra egen have.

 

Her er vores Årsplan 2022

ny